نمونه کار شماره ۷ (آقای حسامی از شهرک شهید بهشتی)

اطلاعات پروژه شماره ۷

امتیاز کاربران به این نمونه کار

نظر ویدئویی جناب حسامی

                   پروژه های اخیر

نمونه کار شماره ۱۶ (مشتری محترم خانم نیکداد از پیروزی)

نمونه کار شماره ۱۵ (مشتری محترم آقای حسینخانی از دریاچه)

نمونه کار شماره ۱۴ (مشتری محترم آقای طهرانی از شهرک غرب)

نمونه کار تعمیر مبل

نمونه کار شماره ۱۳ (خانم میر شکار از نیاوران)

تعمیر مبل کرج

نمونه کار شماره ۱۲ (خانم نجفی از شهر زیبا)

نمونه کار شماره ۹ (آقای مولا یاری از خانی آباد)
نمونه کار شماره ۸ (آقای خرم پور از اقدسیه)
فهرست